Typ 1 Diabeteshandboken

Handboken för nybörjare – Typ 1 diabetes ”Det är ju bara en spruta” utkom hösten 2016 på Ordberoende förlag. Genom att köpa ett exemplar stödjer ni forskning och aktiviteter inom typ 1 diabetes.

diabetes-typ-1---handbok-for-nyborjare-det-ar-ju-bara-en-spruta

Varje dag insjuknar två barn och en vuxen i typ 1 diabetes. Totalt sett kämpar cirka 50.000 personer med sjukdomen i Sverige idag. Än fler om man räknar in föräldrar och syskon som blir indirekt drabbade.
Ändå är kunskapen begränsad, till och med obefintlig, hos omgivningen, skola, försäkringskassa och media.
Många med typ 1 diabetes får stå ut med fördomar som; då har du gett ditt barn för mycket socker, eller barndiabetes växer ju bort med tiden, eller det är ju bara en spruta.
Typ 1 diabetes är en kronisk, allvarlig sjukdom med en komplicerad egenvård som innebär ett flertal dagliga injektioner med insulin, otaliga stick i fingret för att ta reda på blodsockernivåoch reglera matintag och fysisk aktivitet efter värdet.
Trots att det bedrivs intensiv forskning runt diabetes finns inget botemedel och uppkomsten till sjukdomen är okänd.
Sverige har flest typ 1 diabetesfall i världen, näst efter Finland.
I nuläget finns det alltför få böcker om typ 1 diabetes och då ofta med en klinisk utgångspunkt.
Denna bok ”Handbokför nybörjare – typ 1 diabetes” riktar sig till alla som fått diagnosen typ 1 diabetes, eller som lever tätt intill den. Den ska även passa som referenslitteratur på till exempel skolor och förskolor. Boken är tänkt som en lättlästoch överskådlig genomgång av bland annat forskningsområde, insulinets historia och hjälpmedel men även hur skolan, omgivningen och försäkringskassan hanterar diabetes. En stor del av boken är vikt till flertal familjer från olika livsfaser. De berättar om hur vardagen ser ut idag blandat med konkreta tips till andra i samma situation. Kända personer inom diabetesområdet som till exempel professor Johnny Ludvigsson, professor Leif Jansson och Diabethics-grundare Hans Jönsson medverkar också i boken.
Okunskapen runt typ 1 diabetes är stor. Tillsammans kan vi göra skillnad!

RECENSIONER/PRESS
”Detta är en alldeles utmärkt bok om diabetes avsedd främst för de som fått diagnosen diabetes typ 1,…” ”Boken är lättläst, informativ och mycket väl anpassad till en stor målgrupp. Dels de som fått sjukdomen, men även anhöriga, personal på skolor och andra som i sitt arbete möter personer med diabetes. I innehållet ges en översikt om sjukdomens historia, insulinets upptäckt, dagens behandling, risk för komplikationer och mycket annat. Eva Ludvigsen är doktor i medicinsk mikrobiologi och mycket kunnig inomområdet. Även ett antal professorer i diabetologi har medverkat i boken, som även har ett flertal beskrivningar från personer med diabetes om hur de upplever sin situation i olika faser av livet. Boken kan varmt rekommenderas till en stor målgrupp.” BTJ häfte 24

Familjeföreningen Bullerbyn, 1/4 2017

Boktips

Jennies boklista, 1/3 2017

Recension

Sticket, 1/3 2017

sticket

Allt om diabetes, 2/3 2017

allt-for-diabetes

UNT, 14/11, 2o16

Artikel

Föreläsning med Peter Jihde, 29/11, 2016

skarmavbild-2016-10-12-kl-18-07-20  lidingo2 lidingo

Världsdiabetesdagen, Eslöv, 12/11, 2016

Föreläsning, cirka 3:14 in i klippet

RÄTTELSE
På sidan 93 (utgåva 1) står inom parentes (där ingår inte Diabetes Wellnes). Denna text är felaktig och ska bort. Vi vill även inflika att Diabetes Wellnes som organisation satsar mycket på utbildning.